تور 4 روزه تفلیس ویژه اذر
هتل‌ها
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,129,400 تومان 4,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,820,400 تومان 4,680,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,798,900 تومان 5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,983,400 تومان 6,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,541,400 تومان 5,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,830,700 تومان 4,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,790,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,600,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,948,000 تومان 11,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,922,000 تومان 17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,536,000 تومان 11,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,459,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان 6,490,000 تومان 4,980,000 تومان 4,680,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,630,000 تومان 6,780,000 تومان 5,380,000 تومان 4,690,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,380,000 تومان 9,490,000 تومان 6,990,000 تومان 4,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,670,000 تومان 9,490,000 تومان - 4,890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,400,000 تومان 12,700,000 تومان 8,900,000 تومان 5,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,600,000 تومان 17,400,000 تومان 11,200,000 تومان 5,300,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدرفارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

ساعت پروازی رفت 18:00 

ساعت پروازی برگشت :21:00

بار مجاز:30 کیلو

طول پرواز :2 ساعت

روزهای پروازی هواپیمایی قشم ایر جمعه ها و سه شنبه ها


خدمات آژانس:

پرواز ایرباس 320،
(فرودگاه تفلیس)، اقامت در هتل باخدمات،
ترانسفر فرودگاهی،بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان


6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O