تور آنتالیا 6 شب و 7 روز ویژه 27 تیرماه
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,980,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,390,000 تومان 9,590,000 تومان 5,980,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,570,000 تومان 14,250,000 تومان 6,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,790,000 تومان 16,580,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان 15,500,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,300,000 تومان 15,900,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,390,000 تومان 17,500,000 تومان 7,950,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,690,000 تومان 19,990,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,650,000 تومان 24,600,000 تومان 9,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,960,000 تومان 21,300,000 تومان 9,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان 21,990,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,450,000 تومان 23,900,000 تومان 9,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان 24,300,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,680,000 تومان 24,400,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان 37,900,000 تومان 12,700,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدرفارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک سان اکسپرس - 6 شب اقامت - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی

ویژه تاریخ های 27,28,29 تیر و 3,4,5مرداد ماه

- در خصوص هتل روبال هالیدی پالاس و رویال سکسنوس نرخ کودک با تخت تا سن 9 سال می باشد و بالای 9 سال نرخ بزرگسال محاسبه می گردد.

نکات مهم: 

- نرخ نوزاد490.000 تومان وکودک بدون تخت 4.590.000 می باشد.

- پرداخت 70 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی می باشد.

- در صورت تسویه کامل هیچ گونه افزایش نرخ وجود ندارد و در غیر این صورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی ما به التفاوت اخذ می گردد.

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O