تور تفلیس گرجستان ویژه نوروز 97
هتل‌ها
پلو 2

پلو 2

poloooo

با صبحانه

5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,330,000 تومان
توضیحات :
لایک

لایک

Like

با صبحانه

5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,410,000 تومان
توضیحات :
اروسیا

اروسیا

Eurasia

با صبحانه

5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,460,000 تومان
توضیحات :
هتل لرد

هتل لرد

lords

با صبحانه

5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,590,000 تومان
توضیحات :
5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,730,000 تومان
توضیحات :
5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,490,000 تومان
توضیحات :
5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,000,000 تومان
توضیحات :
5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,730,000 تومان
توضیحات :
اییوتا

اییوتا

IOTA

با صبحانه

5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,310,000 تومان 1,620,000 تومان 1,330,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,510,000 تومان 1,840,000 تومان 1,410,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,670,000 تومان 2,130,000 تومان 1,460,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,670,000 تومان 2,130,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,000,000 تومان 2,670,000 تومان 1,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,130,000 تومان 3,070,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,400,000 تومان 3,480,000 تومان 2,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,980,000 تومان 2,970,000 تومان 1,730,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,020,000 تومان 4,420,000 تومان 2,400,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدرفارسی زبان
3 بیمه مسافرتی سامان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌نرخ کودک زیر 2سال 150000 تومان میباشد .

هزینه بیمه بالای 65 سال به عهده مسافر میباشد .

تخت نفر سوم در صورت کانفرم هتل تاید میگردد .

پرواز های چارتر وهتل ها فول گارانتی و غیر استرداد می باشد .

پرداخت 50% عای الحساب در هنگام رزرو ضروریست در غیر این صورت در خواست تائید نخواهد شد .

 

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O