تور با کو ویژه نوروز 97
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,095,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,295,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,395,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,445,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,145,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,245,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,495,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,595,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان 2,995,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان 3,095,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان 3,245,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان 3,295,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,095,000 تومان 3,395,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان 3,445,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,345,000 تومان 4,095,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,395,000 تومان 4,145,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,395,000 تومان 4,245,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان 4,495,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,745,000 تومان 4,595,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ویزای عادی
2 لیدرفارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 گشت شهری با ناهار
5 بیمه مسافرتی سامان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
2 عکس
3 کپی کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

در صورت افزایش نرخ ارز مابه التفاوت دریافت میگردد. (در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمیشود)

پرواز و هتل چارتر و غیره قابل استرداد می باشد .

نرخ کودک زیر 2سال 490000 تومان میباشد و کودک 6-2 سال کمسیون تعلق نمگیرد.

مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد .

بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد

پرداخت 50 % نرخ تور در هنگام عقد قرار داد الزامی است .

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O