تور بدروم
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,780,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,210,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,030,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,430,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,180,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,980,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
151,670,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
173,380,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
174,180,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
183,030,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
145,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
209,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
157,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
227,040,000 تومان
توضیحات : super view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان 52,780,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,110,000 تومان 59,210,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,340,000 تومان 57,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,360,000 تومان 63,030,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,410,000 تومان 78,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,220,000 تومان 103,430,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,090,000 تومان 133,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,500,000 تومان 133,980,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,340,000 تومان 151,670,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان 173,380,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,600,000 تومان 174,180,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,490,000 تومان 183,030,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,640,000 تومان 209,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
157,700,000 تومان 227,040,000 تومان
توضیحات : super view
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان
2 بیمه مسافرتی
3 لیدرفارسی زبان
4 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

توضیحات تکمیلی

پرواز مستقیم با هواپیمایی ایران ایر تور

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد..

مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت می شود.


پرواز چارتر و در صورت کنسلی سوخت کامل میباشد .

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O