تور استانبول 7 روزه
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدرفارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 صبحانه
5 گشت شهری با ناهار
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم حیدرزاده 09001093907
2 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

پرواز روی پایین‌ترین کلاس نرخی محاسبه شده و در صورت تغییرات، شامل افزایش نرخ می‌شود.

پروازها چارتر و غیرقابل‌اترداد می‌باشد.

اطلاعات رفتچهارشنبه 11 آبان6:40ماهان
اطلاعات برگشتسه‌شنبه 17 آبان 21:15ایران ایرتور

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O