تور 4 روزه شیراز
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
915,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
880,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
924,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
899,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
947,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
903,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
887,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
967,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
قیمت 4 تخته (هرنفر)
891,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
970,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
920,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
890,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
973,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
955,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
908,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
992,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
951,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,029,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
قیمت 4 تخته (هرنفر)
1,012,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,067,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,038,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
1,159,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,070,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,022,000 تومان
قیمت 4 تخته (هرنفر)
1,070,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
915,000 تومان 880,000 تومان -
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
924,000 تومان 899,000 تومان -
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
947,000 تومان 903,000 تومان 887,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
967,000 تومان - 891,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
970,000 تومان 920,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
973,000 تومان 955,000 تومان 908,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
992,000 تومان 951,000 تومان -
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
1,029,000 تومان - 1,012,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
1,067,000 تومان 1,038,000 تومان 1,159,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) قیمت 4 تخته (هرنفر)
1,070,000 تومان 1,022,000 تومان 1,070,000 تومان
توضیحات : با صبحانه
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی استقبال
ردیف مدرک توضیحات
1 کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

خدمات تور :

3 شب و 4 روز در هتل ها با صبحانه + پرواز رفت و برگشت + ترانسفر فرودگاهی

- پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

- نرخ نوزاد 10 درصد بزرگسال می باشد.

- کودک زیر 4 سال تحت تعلق قرار نمی گیرد، تنها پول پرواز محاسبه می شود.

- برای رزو این تور با کارشناسان ما تماس بگیرید. خانم قاسمی 22738644 داخلی 3

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O