تور قونیه (ویژه بزرگداشت مولانا )
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
توضیحات : 4 دقیقه پیاده تا مقبره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,250,000 تومان
توضیحات : 3 دقیقه پیاده تا مقبره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,450,000 تومان
توضیحات : 100 متر پیاده تا مقبره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,510,000 تومان
توضیحات : 10 دقیقه با ماشین تا مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,580,000 تومان
توضیحات : 10 دقیقه با ماشین تا مقبره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,710,000 تومان
توضیحات : 7 دقیقه با ماشین تا مقبره
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,900,000 تومان
توضیحات : 7 دقیقه پیاده تا مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,100,000 تومان
توضیحات : روبروی مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,160,000 تومان
توضیحات : روبروی مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,230,000 تومان
توضیحات : 5 دقیقه پیاده تا مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,140,000 تومان
توضیحات : روبروی مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,780,000 تومان 4,980,000 تومان 4,060,000 تومان 3,100,000 تومان
توضیحات : 4 دقیقه پیاده تا مقبره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,000,000 تومان - 4,250,000 تومان 3,250,000 تومان
توضیحات : 3 دقیقه پیاده تا مقبره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,300,000 تومان 5,700,000 تومان 4,510,000 تومان 3,450,000 تومان
توضیحات : 100 متر پیاده تا مقبره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,400,000 تومان 6,700,000 تومان 4,590,000 تومان 3,510,000 تومان
توضیحات : 10 دقیقه با ماشین تا مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,500,000 تومان 6,400,000 تومان 4,680,000 تومان 3,580,000 تومان
توضیحات : 10 دقیقه با ماشین تا مقبره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,700,000 تومان 7,000,000 تومان 4,850,000 تومان 3,710,000 تومان
توضیحات : 7 دقیقه با ماشین تا مقبره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,000,000 تومان 7,000,000 تومان 5,100,000 تومان 3,900,000 تومان
توضیحات : 7 دقیقه پیاده تا مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,300,000 تومان - 5,360,000 تومان 4,100,000 تومان
توضیحات : روبروی مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,400,000 تومان - 5,440,000 تومان 4,160,000 تومان
توضیحات : روبروی مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,500,000 تومان 7,800,000 تومان 5,530,000 تومان 4,230,000 تومان
توضیحات : 5 دقیقه پیاده تا مقبره.
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,900,000 تومان - 6,720,000 تومان 5,140,000 تومان
توضیحات : روبروی مقبره.
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت
2 لیدرفارسی زبان
3 گشت شهری با ناهار
4 بیمه مسافرتی سامان
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت
2 فرم درخواست
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

این تور هر ساله ویژه بزرگداشت حضرت مولانا برگزار میشود گردشگران زیادی رو جذب خودش میکنه

در صورت درخواست گشت شهری شامل :موزه و مقبره مولانا ، مسجد شمس تبریزی ، طاووس بابا به همراه ناهار و بلیط مراسم بزرگداشت مولانا همراه با رقص سماع مبلغ 800.000 تومان به نرخ پکیج اضافه میشود

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O