تور 7 شب و 8 روز استانبول
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,300,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,100,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان 19,300,000 تومان 12,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان 22,200,000 تومان 14,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان 23,600,000 تومان 14,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان 23,400,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان 27,100,000 تومان 17,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان 29,400,000 تومان 17,600,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان 29,200,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,900,000 تومان 28,900,000 تومان 17,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان 29,900,000 تومان 18,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدرفارسی زبان
3 بیمه مسافرتی سامان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت گذرنامه با 6 ماه اعتبار 2 دوز واکسن و ثبت سامانه یا نتیجه منفی تست PCR
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

توضیحات تکمیلی

هزینه بلیط برای نوزاد زیر ۲ سال 1 میلیون و دویست هزار تومان می باشد.

قوانین کنسلی

تا یک هفته قبل از پرواز 50 % کل مبلغ یکهفته تا 48 ساعت قبل پرواز 75% کل مبلغ قرارداد از 48 ساعت تا لحظه 100% کل قرداد شامل سوخت میشود


6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O