تور کوش داسی 6شب 7 روز
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,495,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,495,000 تومان
توضیحات : ( sea view)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,495,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,495,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,495,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,495,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,495,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,495,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,495,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,095,000 تومان 2,395,000 تومان 1,795,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,195,000 تومان 2,495,000 تومان 1,895,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات : ( sea view)
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان 2,795,000 تومان 1,995,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,395,000 تومان 2,795,000 تومان 1,995,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,495,000 تومان 2,995,000 تومان 2,095,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,695,000 تومان 3,295,000 تومان 2,295,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
2,895,000 تومان 3,795,000 تومان 2,395,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,295,000 تومان 3,995,000 تومان 2,895,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,795,000 تومان 4,695,000 تومان 2,995,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدرفارسی زبان
3 بیمه مسافرتی سامان
4 گشت شهری
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

نرخ کودک زیر 2سال مبلغ 300000 تومان می باشد .

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد .

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O