تعرفه بسته بندی بار در پرواز های خارجی

غرفه بسته بندی بار در سالن چک این (غربی و شرقی) به صورت شبانه روز آماده خدمات رسانی به مسافرین می باشد.

تلفن تماس: 09367024309

ردیف نوع بسته بندی ابعاد قیمت(تومان)
1 بسته بندی با کارتن همراه با چهار عدد تسمه  کوچک تا اندازه30*30
متوسط تا اندازه40*40
بزرگ تا اندازه 50*50 48.000
54.000
60.000
2 بسته بندی با سلفون کامل کوچک تا اندازه30*30
متوسط تا اندازه40*40
بزرگ تا اندازه50*50 45.000
50.000
55.000
3 هر عدد تسمه کشی کوچک تا اندازه30*30
متوسط تا اندازه40*40
بزرگ تا اندازه 50*50 8.000
9.000
10.000
4 هر متر نایلون حباب دار - 20.000
5 بسته بندی کالسکه کودکان فقط با سلفون کشی کامل - 60.000
6 بسته بندی ویلچر فقط با سلفون کشی کامل - 65.000

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O