اخبار

خبر پيدا شدن جعبه سياه هواپيماي ATR
خبر پيدا شدن جعبه سياه هواپيماي ATR

خبر پيدا شدن جعبه سياه هواپيماي ATR

یکشنبه 96/12/13


مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري خبر پيدا شدن جعبه سياه هواپيماي ATR را تاييد کرد.

رضا جعفرزاده اظهارداشت: روز گذشته كوهنوردان اعزامي عضو گروه تجسس در ارتفاعات دنا موفق به يافتن جعبه سياه هواپيماي ATR  شدند اما تا زمان انتقال قطعات و شناسايي آن توسط تيم تخصصي بررسي سانحه امكان تاييد رسمي يافتن جعبه سياه از طرف سازمان هواپيمايي كشوري ممكن نبود.

وي افزود: در حال حاضر جعبه هاي FDR  و CVR هواپيماي ATR   سانحه ديده، تحويل مقامات قضايي داده شد و پس از انجام تشريفات قانوني جهت بررسي محتويات آن تحويل تيم بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشوري خواهد شد.

جعفرزاده تصريح كرد: در حال حاضر اصالت تصاوير جعبه سياه توسط تيم بررسي سانحه مورد تاييد قرار گرفته است