اخبار

شناسایی ۱۳۰ هزار ویلای غیرمجاز
شناسایی ۱۳۰ هزار ویلای غیرمجاز

شناسایی ۱۳۰ هزار ویلای غیرمجاز

سه شنبه 97/01/14

رییس جامعه هتلداران استان مازنداران از شناسایی ۱۳۰ هزار ویلا و خانه شخصی که بدون مجوز و غیرمجاز به مسافران اجاره داده می‌شوند، خبر داد.

جمشید سلطان مرادی، ویلاهای شخصی را بزرگترین رقیب هتلها دانست و به ایسنا گفتتاکنون ۱۵۰۰ ویلا در مازندران پروانه کسب گرفتهاند و فعالیت رسمی در گردشگری دارند، اما تعداد بیشتری از این واحدها شناسایی شدهاند که مجوز ندارند و غیر مجاز  و بدون نظارت فعالیت میکنند.

وی افزودمردم در این خانهها و ویلاها در مقایسه با هتلها، آزادی عملی بیشتری دارند بنابراین هرچقدر هم که گران باشند باز هم از آنها استقبال میکنند.

با وجود فعالیت غیر مجاز ویلاهای شخصی در مازندران که به گفته سلطان مرادی در تعطیلات نوروز شکل پررنگتری به خود گرفته بود، اما او از افزایش اقامت در هتلهای این استان برخلاف سالهای گذشته خبر داد و اظهار کرد: تدابیری که برای نوروز اتخاذ شد از جمله ارائه تخفیف در هتلها با توافق جوامع هتلداری، گران نشدن نرخ اقامت در هتلها و تغییر در سیاست پذیرش مسافران عادی در مدارس و تمرکز آنها روی فرهنگیان باعث شد، هتلها امسال نوروز پر رونقی داشته باشند.

به گفته رییس جامعه هتلداران مازندران، هتل های این استان در تعطیلات نوروز  امسال به نسبت سال گذشته نزدیک به ۱۵ درصد افزایش پذیرش مسافر داشتند.